ผู้บังคับบัญชา

 

                                                                                     
                                                           
                              พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์
ผบ.ศม.
                             
                                                           
                                                           
                                                                                     
          
พ.อ.สมพล   หลำริ้ว
รอง ผบ.ศม.(๑)
    พ.อ.สมศักดิ์   รักษาแสง
รอง ผบ.ศม.(๒)
    พ.อ.กิตติชัย   พฤกษ์พิพัฒน์เมธ
รอง ผบ.รร.ม.ศม.
       
       
                                                                                     
              
      พ.อ.อำนาจ  แก้วหมื่นไว
เสธ.ศม.