เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. และคณะผู้บังคับบัญชา ศม. และ กำลังพลใน ศม.ร่วมอบรมศีลธรรมประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ค่ายอดิศร จว.สระบุรี

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg