เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของ พลฯ ฤทธิ์ชัย ป้องคำ สังกัด พัน.บร.กบร.ศม. ณ หัองรับรอง บก.ศม. โดยมี ผู้บังคับบัญชา ศม. ร่วมพิธีฯ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg