เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 60 พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม พร้อมด้วย ร้อย.รส.ตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวอยุธยาในพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ณ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยาและได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

1-20171113-102407.jpg2-20171113-102407.jpg3-20171113-102408.jpg4-20171113-102408.jpg5-20171113-102408.jpg6-20171113-102408.jpg7-20171113-102408.jpg8-20171113-102408.jpg9-20171113-102408.jpg10-20171113-102408.jpg11-20171113-102408.jpg12-20171113-102408.jpg13-20171113-102409.jpg14-20171113-102409.jpg15-20171113-102409.jpg16-20171113-102409.jpg17-20171113-102409.jpg18-20171113-102409.jpg19-20171113-102409.jpg20-20171113-102409.jpg21-20171113-102409.jpg22-20171113-102409.jpg23-20171113-102410.jpg24-20171113-102410.jpg25-20171113-102410.jpg26-20171113-102410.jpg27-20171113-102410.jpg28-20171113-102410.jpg29-20171113-102410.jpg30-20171113-102410.jpg31-20171113-102410.jpg32-20171113-102410.jpg33-20171113-102410.jpg34-20171113-102411.jpg35-20171113-102411.jpg36-20171113-102411.jpg37-20171113-102411.jpg38-20171113-102411.jpg39-20171113-102411.jpg40-20171113-102411.jpg41-20171113-102411.jpg42-20171113-102411.jpg43-20171113-102411.jpg44-20171113-102412.jpg45-20171113-102412.jpg46-20171113-102412.jpg