✨✨เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การทหารม้า โดยชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชน และส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ รพ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี และอ.บ้านหมอ

✨✨"กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน"

▶️ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การทหารม้า โดยชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชน และส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ รพ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี และอ.บ้านหมอ ในการกรอกกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดเขาคูบา
และยกของขึ้นที่สูง ณ ต.บ้านครัว และต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี