✨✨ กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ▶️ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ ศูนย์กาทหารม้า โดยชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า (พัน.บร.กบร.ศม.) จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชน และส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

✨✨ กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

▶️ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ ศูนย์กาทหารม้า โดยชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า (พัน.บร.กบร.ศม.) จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชน และส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี
✨✨ ร่วมกับ นอภ.บ้านหมอ และชุดเรือยาง กช. ร่วมคณะ ผวจ.สระบุรี นำเรือยางจำนวน ๒ ลำ และเรือท้องแบน ของ ปภ. จำนวน ๒ ลำ นำถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่พักชั่วคราวที่ถูกน้ำท่วมไปยังสะพาน T79A (Ribbon Bridge)
✨✨ รับส่งอาจารย์ และสิ่งของเครื่องใช้จากโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกุลไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ที่บ้านในเขตพื้นที่จำนวน ๔๖ ชุด ช่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังสำนักงานเนื่องจากปริมาณน้ำได้ลดลง
✨✨ แจกจ่ายอาหารปรุงสุกส่งให้กับประชาชนในตำบลบ้านครัว จำนวน ๔๐๐ กล่อง.