✨✨ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ ๒๒ ศูนย์การทหารม้า (ม.พัน ๒๒ ศม.)ลงพื้นที่รับผิดชอบใน จว.สระบุรี ดังนี้ อ.เสาไห้ , อ.หนองแซง และ อ.หนองโดน

✨✨ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ ๒๒ ศูนย์การทหารม้า (ม.พัน ๒๒ ศม.)ลงพื้นที่รับผิดชอบใน จว.สระบุรี ดังนี้
✅ อ.เสาไห้ , อ.หนองแซง และ อ.หนองโดน
- ลงพื้นที่ ฟื้นฟูสถานที่อาคารบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.สระบุรี เนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลง
✅ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลที่ปฏิบัติงานปลอดภัยทุกนาย
และได้รับความพอใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี