✨✨เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้พบปะมอบนโยบายและต้อนรับ ร้อยเอก Randy Tajitiantoro นทน.หลักสูตรชั้นนายพัน (ทบ.อซ.) ในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม.ปี ๖๕ ณ บก.ศม.

✨✨เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้พบปะมอบนโยบายและต้อนรับ ร้อยเอก Randy Tajitiantoro นทน.หลักสูตรชั้นนายพัน (ทบ.อซ.) ในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม.ปี ๖๕ ณ บก.ศม. โดยได้มอบนโยบายให้ นทน.ทบ.อซ. ตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ และได้กำชับให้ นทน.ที่เป็น sponsor ดูแลมิตรประเทศให้ดี วางแผนในการพาทัศนศึกษา ระหว่างที่เข้ารับการศึกษา