✨✨เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าวนาโยน ซึ่งเป็นทางเลือกในการทำนาแบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่

✨✨เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าวนาโยน ซึ่งเป็นทางเลือกในการทำนาแบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา ศูนย์การทหารม้า