✨✨เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ น.ส.วาสนา กุญชรศิลป์ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสาไห้ โดยศูนย์การทหารม้าได้จัดกำลังพล ลงพื้นที่ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ เนื่องจากบ้านหลังเดิมได้ทรุดตัวจมลงไปในแม่น้ำป่าสัก โดยมี ผบ.ม.พัน.๒๒ ศม. ให้การต้อนรับ