เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๕ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓๘ นาย

        เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๕  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓๘ นาย ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี พล.ม.๒ รอ. โดยมี ผบ.รร.จปร., ผบ.มทบ.๑๘, ผบ.ศม. และ ผบ.พล.ม.๒ รอ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ได้กรุณาพบปะ ให้โอวาท มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และร่วมถ่ายภาพกับ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ในการฝึกครั้งนี้ด้วย