เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๕ คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศูนย์การทหารม้า และคณะฯ ได้มอบรถเข็นวีลแชร์ ตามที่ได้รับมอบจากกองทัพบก ให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีความจำเป็นต้องใช้ จำนวน ๓ ครอบครัว สร้างความปลาบปลื้ม ที่ทางกองทัพบกมีความห่วงใย ด้านสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว