เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๖๕ พ.ท.ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน ผบ.พัน.บร.ฯ ได้รับซื้อไข่ไก่ จำนวน ๑,๕๐๐ ฟอง จากเกษตรกรผู้พิการ ในโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จว.ส.บ. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน