เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๕ พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย เสธ.ศม. เป็นผู้แทน ผบ.ศม. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๕ พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย เสธ.ศม. เป็นผู้แทน ผบ.ศม. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณวัดเขาน้อยหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีฯ