เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๓๐ พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้รับซื้อมังคุด จากเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคตะวันออก จำนวน ๑,๐๐๐ กก. เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพล, ครอบครัว และทหารกองประจำการ เพื่อไว้รับประทานภายในหน่วย เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนมังคุด ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผลไม้ล้นตลาดราคาตกต่ำ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี..