☀️ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 เวลา 0800 พล.ต.บงกช อนันตพงษ์ ผทค.สป. ชรก.สง.ผบ.ศม. เป็นผู้แทน ผบ.ศม. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีฯ