Get Adobe Flash player
พล.ต.มนัส จันดี
ผบ.ศม./ประธาน กบว.ศม.

สถิติผู้เข้าชม

00059144
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
12
12
82
58968
168
1485
59144

Your IP: 44.211.31.134
Server Time: 2024-07-13 07:16:41

ผู้ใช้งานในขณะนี้

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสถานี วิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารม้า มีจำหน่วยทั้งสิ้น 7 ความถี่ ดังนี้

1. สถานีวิทยุยานเกราะ ระบบ A.M. ความถี่ 540 KHz กรุงเทพมหานคร

ประวัติโดยย่อ
    สถานีวิทยุ  “ ยานเกราะ ระบบ A.M. ความถี่ 540  KHz ”  กรุงเทพมหานคร  เป็นสถานีวิทยุ ในเครือของ ศูนย์การทหารม้า อยู่ในกลุ่ม กบว.ทบ.7 ซึงมี นสร.เป็นหัวหน้ากลุ่ม  มีที่ตั้งอยู่ที่  1156 ถนนสามเสน บางกระบือ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
    จุดเริ่มต้น ณ แผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะ บางกระบือ กรุงเทพ ฯ  ปี พ.ศ.2496 ขั้นทดลองการส่งออกอากาศด้วยเสาอากาศไม้ไผ่ และเครื่องส่งเล็ก ๆ เพียงเครื่องเดียว (ความถี่เดียว) โดยได้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา  มาตามลำดับ ต่อมา พ.ต.เล็ก  สุนทรศร  อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการสื่อสาร  โรงเรียนยานเกราะ ได้ขออนุมัติ จัดตั้งสถานีวิทยุ  ทดลองการส่งออกอากาศ ต่อกองทัพบก  เมื่อ วันที่  13 มกราคม  พ.ศ.2499  โดยมีความมุ่งหมาย  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การศึกษา  ในด้านเทคนิค ของนักเรียนของเหล่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมของเหล่าทหารม้า อันมิได้เป็นความลับของทางราชการ   เพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญ ในยามปกติ และยังประโยชน์ยิ่งแก่กองทัพบก ในยามสงคราม  จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามาโดยลำดับ  จนได้รับการอนุมัติจาก ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2499 โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุ  “ ยานเกราะ ”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

ภารกิจ
    1. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาลในด้านความมั่นคงของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ
    รับสัญญาณด้วย ความถี่  540 KHz  กำลังส่ง  10  กิโลวัตต์
    - ทิศเหนือ  ครอบคลุมพื้นที่  จ.นครสวรรค์ 100-150 กม.ทางอากาศ
    - ทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่  จ.จันทบุรี 100-150 กม.ทางอากาศ
    - ทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่  จ.กาญจนบุรี 100-150 กม.ทางอากาศ
    - ทิศใต้  ครอบคลุมพื้นที่  จ.ชุมพร 100-150 กม.ทางอากาศ

สถานที่ตั้ง
    ตั้งอยู่ที่  กองพันทหารม้าที่ 4  รักษาพระองค์ เลขที่ 1156  ถนนสามเสน บางกระบือ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

-----------------------------------

 

2. สถานีวิทยุยานเกราะ ระบบ A.M. ความถี่ 1305  KHz จังหวัดสระบุรี

ประวัติโดยย่อ
     สถานีวิทยุ  “ ยานเกราะ ระบบ  A.M. ความถี่ 1305 KHz เป็นสถานีวิทยุ ในเครือของ ศูนย์การทหารม้า อยู่ในกลุ่ม กบว.ทบ.7  ซึ่งมี นสร.เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสถานที่ตั้ง เลขที่  2  ศูนย์การทหารม้า ( ค่ายอดิศร )  ถ.พหลโยธิน  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี 18000  
     ปี พ.ศ.2496 แผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะ บางกระบือ กรุงเทพ ฯ  ได้ทดลองการส่งออกอากาศ    ด้วยเสาอากาศไม้ไผ่ และเครื่องส่งเล็ก ๆ เพียงเครื่องเดียว (ความถี่เดียว)โดยได้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา มาตามลำดับ ต่อมา พ.ต.เล็ก  สุนทรศร  อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการสื่อสารโรงเรียนยานเกราะ ได้ขออนุมัติ จัดตั้งสถานีวิทยุ  เพื่อทดลองการส่งออกอากาศ  ต่อกองทัพบก เมื่อ วันที่  13  มกราคม  พ.ศ.2499  โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การศึกษา  ในด้านเฉพาะเทคนิคแก่นักเรียนของเหล่า  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมของเหล่าทหารม้า อันที่มิได้เป็นความลับของทางราชการ  ตลอดจนเพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญ ในยามปกติ และยังเป็นประโยชน์ยิ่งกับกองทัพบก ในยามสงคราม  โดยได้รับการอนุมัติจาก   ผู้บัญชาการทหารบก   เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2499       โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุยานเกราะ และได้ดำเนินการย้ายจากกองพันทหารม้าที่ 4  รักษาพระองค์ เลขที่ 1156  บางกระบือ แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร มาตั้งอยู่ที่ ศูนย์การทหารม้า(ค่ายอดิศร )  เลขที่  2  ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ. เมือง จ.สระบุรี 18000  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ปัจจุบันออกอากาศ ระบบ A.M. ความถี่ 1305 KHz. ด้วยกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์

ภารกิจ
     1. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยศูนย์การทหารม้า
     2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยศูนย์การทหารม้า
     3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาลในด้านความมั่นคงของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ
    รับสัญญาณด้วย ระบบ A.M. ความถี่  1305 KHz กำลังส่ง  10  กิโลวัตต์
    - ภาคเหนือตอนล่าง  ครอบคลุมพื้นที่  นครสวรรค์,กำแพงเพชร,ตาก
    - ภาคอีสานตอนล่าง  ครอบคลุมพื้นที่  บุรีรัมย์,สุรินทร์.มหาสารคาม,ชัยภูมิ,นครราชสีมา
    - ภาคกลาง  ครอบคลุมพื้นที่  กรุงเทพฯ,ปทุมธานี,อยุธยา,นครนายก,ปราจีนบุรี,นครปฐม,ฉะเชิงเทรา,สิงห์บุรี,ลพบุรี,สุพรรณบุรี,ชัยนาท,อุทัยธานี,กาญจนบุรี,ราชบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ

สถานที่ตั้ง
    ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ศูนย์การทหารม้า ( ค่ายอดิศร ) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  

-------------------------------------------

 

3. สถานีวิทยุยานเกราะ ภาค  A.M. 684 KHz  จังหวัดอุดรธานี

ประวัติโดยย่อ
    สถานีวิทยุยานเกราะภาค  A.M.  684  KHz  อุดรธานี    เป็นสถานีวิทยุหนึ่งในเครือของศูนย์การทหารม้า อยู่ในกลุ่ม กบว. ทบ.7   ซึ่งมี  นสร.  เป็นหัวหน้ากลุ่ม  มีที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 200 หมู่ 3 ถนน ขอนแก่น –  อุดรธานี   บ.เซ     ต. หนองขอนกว้าง  อ.เมือง  จว.อุดรธานี  บนที่ดินของ ทบ. จำนวน  4 แปลง  เนื้อที่  1 ไร่  3 งาน  82  ตารางวา   เริ่มออกอากาศ ครั้งแรกเมื่อ  4  ม.ค. 19  เครื่องส่งมีกำลังส่ง  4 KW.   รัศมีแพร่กระจายคลื่น 150 กม.

ภารกิจ
    1. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาลในด้านความมั่นคงของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบเขตพื้นที่ รับสัญญาณ
    สถานีวิทยุยานเกราะภาค  A.M. 684 KHz อุดรธานี  ออกอากาศกระจายเสียง   ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด   ได้แก่ จว. อุดรธานี,  จว. หนองบัวลำภู, จว. ขอนแก่น ( อ.เมือง ,อ.โนนสะอาด, อ.เขาสวนกวาง, อ.น้ำพอง, อ.หนองเรือ, อ.ภูเวียง, อ.ชุมแพ, อ.พระยืน, อ.บ้านฝาง, อ.กระนวน,  อ.อุบลรัตน์ ), จว.หนองคาย, จว.เลย ( อ.เมือง, อ.นาด้วง, อ.เชียงคาน, อ.วังสะพุง, อ.ภูหลวง,  อ.ภูกระดึง, อ.ผาขาว,  กิ่ง อ.เอราวัณ ), จว.สกลนคร   ( อ.เมือง,  อ.พังโคน, อ.สว่างแดนดิน,  อ.เจริญศิลป์, อ.คำตากล้า, อ.พรรณานิคม,  อ.วานรนิวาส, อ. ส่องดาว, อ. บ้านม่วง, อ. อากาศอำนวย, อ.วาริชภูมิ, อ.นิคมน้ำอูน, อ.กุดบาก,  กิ่ง อ.ภูพาน ), จว.กาฬสินธ์  ( อ.เมือง, อ.นามน,  อ.ห้วยผึ้ง,  อ.สมเด็จ,  อ.สหัสขันธ์, อ.หนองกุงศรี, อ.คำม่วง, อ.ท่าคันโท, อ.ห้วยเม็ก ), จว.มหาสารคาม  ( อ.เชียงยืน )

สถานที่ตั้ง
    ถนน  อุดร-ขอนแก่น  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัด  อุดรธานี 41000

--------------------------------------

 

4. สถานีวิทยุเสียงอดิศร  A.M. 693  KHz  จังหวัดสระบุรี

ประวัติโดยย่อ
    ได้ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 โดยมี พล.ต.ชลิต  ชุณศิริรักษ์   เป็น ผอ.สถานี ออกอากาศด้วยระบบ A.M. ด้วยความถี่ 680 KHz   มีกำลังส่งออกอากาศ 20 KW  ต่อมาเมื่อ 23 พ.ย. 2521 ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดย ออกอากาศด้วยระบบ AM ด้วยความถี่ 693 KHz มีกำลังส่งออกอากาศ 20 KW  ปัจจุบันออกอากาศด้วยระบบ A.M. ด้วยความถี่ 693 KHz มีกำลังส่งออกอากาศ 4 KW

ระบบเครื่องส่ง 
    เป็นแบบSolid State ผ่านภาคขยายเข้าหลอด 6146A ขยายเป็น 50 W เข้าหลอด 4-400 A 2 หลอดเพื่อขยายเข้าภาค Grid ของหลอด 3 CX 25 F 3 A เพื่อเพิ่มกำลังส่งภาค MOD ใช้Amp 200 W เข้าDriver Tranaเพื่อขยายเข้า Gridของ 3 CX 2500 F3

ภารกิจ
    1. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาลในด้านความมั่นคงของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ
    รับสัญญาณด้วย ระบบ A.M. ความถี่  693 KHz กำลังส่ง  4  กิโลวัตต์
    - ภาคเหนือตอนล่าง  ครอบคลุมพื้นที่  นครสวรรค์,กำแพงเพชร,ตาก
    - ภาคอิสานตอนล่าง  ครอบคลุมพื้นที่  บุรีรัมย์,สุรินทร์.มหาสารคาม,ชัยภูมิ,นครราชสีมา
    - ภาคกลาง  ครอบคลุมพื้นที่   กรุงเทพฯ,ปทุมธานี,อยุธยา,นครนายก,ปราจีนบุรี,นครปฐม,ฉะเชิงเทรา,สิงห์บุรี,ลพบุรี,สุพรรณบุรี,ชัยนาท,อุทัยธานี,กาญจนบุรี,ราชบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ

สถานที่ตั้ง
    เลขที่  2  ศูนย์การทหารม้า  ค่ายอดิศร   ถ.พหลโยธิน   ต.ปากเพรียว   อ. เมือง   จ.สระบุรี  18000

-----------------------------------

 

5. สถานีวิทยุเสียงอดิศร   ภาค A.M. 1557 KHz  จว.เพชรบูรณ์

ประวัติโดยย่อ
    สถานีวิทยุ  " เสียงอดิศร  ภาค  A.M. 1557  KHz "  จว.เพชรบูรณ์  เป็นสถานีวิทยุในเครือของศูนย์การทหารม้า  อยู่ในกลุ่ม  กบว.ทบ.7   ซึ่งมี นสร. เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีที่ตั้งอยู่  ณ  สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ถ.สระบุรี - หล่มสัก  ต.หนองไขว่    อ.หล่มสัก   จว.เพชรบูรณ์   พิกัด QS 356533 บนเนื้อที่ประมาณ  2  ไร่ 1  งาน  85  ตารางวา   โดยเป็นที่ดินของกระทรวงการคลัง และให้ใช้ในราชการกองทัพบก เริ่มออกอากาศ  เมื่อปี   พ.ศ.2515  

ภารกิจ
    1. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาลในด้านความมั่นคงของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ
    ด้วยกำลังส่งออกอากาศ 4 Kw   และสภาพพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์  และ จว.ใกล้เคียง  เป็นที่สูงสลับภูเขา  ทำให้รัศมีการแพร่กระจายคลื่นประมาณ  100 กม.  ครอบคลุมพื้นที่ 3  จว.  คือ จว.เพชรบูรณ์ , จว.พิษณุโลก และ จว.เลย
     - ทิศเหนือ  ครอบคลุมพื้นที่  อ.นครไชยจว.พิษณุโลก  , อ.ด่านซ้าย จว.เลย
     - ทิศตะวันออก  ครอบคลุมพื้นที่  อ.น้ำหนาวจว.เพชรบูรณ์
     - ทิศตะวันตก  ครอบคลุมพื้นที่  อ.วังทอง จว.พิษณุโลก
     - ทิศใต้  ครอบคลุมพื้นที่  อ.หนองไผ่, อ.วิเชียรบุรี  จว.เพชรบูรณ์

สถานที่ตั้ง
    ถนน สระบุรี - หล่มสัก ตำบล หนองไขว่ อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110

-----------------------------------

 

6. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกยานเกราะ F.M. 89.0 MHz

ประวัติโดยย่อ
    สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกยานเกราะ  F.M. 89.0 เริ่มดำเนินการ ณ แผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะ บางกระบือ จ.พระนคร  ในปี พ.ศ.2496  โดยทดลองส่งออกอากาศด้วยเสาอากาศไม้ไผ่และเครื่องส่งเล็กๆ เพียงเครื่องเดียว และได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนามาโดยลำดับ  
    ต่อมา พ.ต.เล็ก  สุนทรศร  อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการสื่อสาร  โรงเรียนยานเกราะ ได้ขออนุมัติจัดตั้งสถานีวิทยุ  และทดลองการส่งออกอากาศ ต่อกองทัพบก เมื่อ วันที่  13  มกราคม พ.ศ.2499  โดยมีความมุ่งหมาย      เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การศึกษา  ในด้านเทคนิคเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมของเหล่าทหารม้า อันมิได้เป็นความลับของทางราชการ   ตลอดจนฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้ มีความชำนาญ ในยามปกติ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพบก             ในยามสงคราม  จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามาโดยลำดับ  จนได้รับการอนุมัติจาก ผู้บัญชาการทหารบก     เมื่อวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2499 โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุ  “ ยานเกราะ ”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
    ในปี พ.ศ.2511 ได้ขอตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยมี พล.ต.ชลิต   ชุณศิริรักษ์  เป็น ผอ.สถานี  พ.อ.แวว  เถลิงพล เป็น รอง ผอ.สถานี  มีที่ตั้งบริเวณกรมทหารม้าที่ 2 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร  ด้วยความถี่เดิม 89.0 MHz ในระบบ F.M. กำลังออกอากาศ 1 KW
    ปัจจุบันมีที่ตั้งเลขที่ 1156 ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ออกอากาศในระบบ  FM ด้วยความถี่ 89.0 MHz    กำลังส่งออกอากาศ 10 KW เป็นสถานีอยู่ในเครือของ  ศม. ซึ่งอยู่ในกลุ่ม  กบว.ทบ.7  โดยมี นสร. เป็นหัวหน้ากลุ่ม 

ภารกิจ
    1. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาลในด้านความมั่นคงของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ
    สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกยานเกราะ  FM 89.0  ออกอากาศจาก กทม.ด้วยความถี่ 89.0 MHz ในระบบ FM กำลังส่ง 10 KW ครอบคลุมพื้นที่รอบทิศทางที่ตั้งสถานี
    - ทิศเหนือ  ครอบคลุมพื้นที่  จว.นครสวรรค์  บางส่วน
    - ทิศตะวันออก  ครอบคลุมพื้นที่  จว.ชลบุรี  บางส่วน
    - ทิศตะวันตก  ครอบคลุมพื้นที่  จว.กาญจนบุรี  บางส่วน
    - ทิศใต้  ครอบคลุมพื้นที่  จว.เพชรบุรี  บางส่วน

สถานที่ตั้ง
    1156 อาคารสถานีวิทยุยานเกราะ  ถนนสามเสน  นครไชยศรี  ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

-----------------------------------

7. สถานีวิทยุยานเกราะ ระบบ FM.ความถี่ 91.5 MHz

ประวัติโดยย่อ
    จุดเริ่มต้น ณ แผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะ บางกระบือ กรุงเทพ ฯ ปี พ.ศ.2496 ขั้นทดลองการส่งออกอากาศด้วยเสาอากาศไม้ไผ่ และเครื่องส่งเล็ก ๆ เพียงเครื่องเดียว(ความถี่เดียว)โดยได้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา มาตามลำดับ ต่อมา พ.ต. เล็ก สุนทรศร อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะ ได้ขออนุมัติ จัดตั้งสถานีวิทยุ ทดลองการส่งออกอากาศ ต่อกองทัพบก เมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2499 โดยมีความมุ่งหมาย เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การศึกษา ในด้านเทคนิคของนักเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมของเหล่า อันมิได้เป็นความลับของทางราชการ เพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญในยามปกติ และยังประโยชน์ยิ่งแก่กองทัพบก ในยามสงคราม จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามาโดยลำดับ จนได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ทบ. เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2499 โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุ “ ยานเกราะ ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
    สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารม้า “ยานเกราะระบบ FM. ความถี่ 91.5 MHz ” กรุงเทพมหานคร ได้ขอตั้งสถานีฯ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 มีที่ตั้งอยู่ที่ 1156 ถนนสามเสน บางกระบือ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็น สถานีวิทยุในเครือของ ศม. อยู่ในกลุ่ม กบว.ทบ.7 ซึ่งมี นสร.เป็นหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจ
    1. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยศูนย์การทหารม้า
    3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาลในด้านความมั่นคงของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ
    สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารม้า “ ยานเกราะระบบ FM.ความถี่ 91.5 MHz ” ออก อากาศจากกรุงเทพมหานคร ด้วย ความถี่ 91.5 MHz ในระบบ F.M. กำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่เขตบริเวณรอบทิศทางที่ตั้งสถานีฯ ดังนี้
    - ทิศเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์
    - ทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดชลบุรี
    - ทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
    - ทิศใต้ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
    - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ตั้ง
    1156 อาคารสถานีวิทยุยานเกราะ ถนนสามเสน นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

-----------------------------------