รับฟังการบรรยาย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

703780.jpg

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 65 เวลา 0900 คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศม. และคณะฯ รับฟังการบรรยาย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกในชุมชนค่ายอดิศร บ้านพักเขต 1-3 พร้อมทั้งได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ บก.รร.ม.ศม.

703779.jpg703780.jpg703781.jpg703782.jpg703783.jpg