ได้จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์(การทำน้ำพริก และแหนมเห็ด)

876807.jpg

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 0900-1200 คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขา ศูนย์การทหารม้า และคณะฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ (การทำน้ำพริก และแหนมเห็ด) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเเม่บ้านเเละครอบครัวกำลังพลของหน่วย โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และความชำนาญจากภายนอก มาบรรยายและสาธิตพร้อมลงมือปฎิบัติ ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า

 

 876804.jpg876805.jpg876806.jpg876807.jpg876808.jpg876809.jpg876810.jpg876811.jpg876812.jpg