กิจกรรมอบรมการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์(อบรมการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน)

876816.jpg

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 1300-1500 คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขา ศูนย์การทหารม้า และคณะฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ (อบรมการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเเม่บ้านเเละครอบครัวกำลังพลของหน่วย โดยวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา ศูนย์การทหารม้า พร้อมทั้งได้แจกจ่ายชุดวัสดุอุปกรณ์ให้กับกำลังพลและครอบครัว นำไปปฏิบัติที่บ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริม กำกับดูแลการอบรมโดย ผบ.พัน.บร.กบร.ศม. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ศูนย์การทหารม้า

 876813.jpg876814.jpg876815.jpg876816.jpg