Get Adobe Flash player
Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติผู้เข้าชม

001110128
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
138
112
551
1108930
2114
3075
1110128

Your IP: 34.239.151.124
Server Time: 2024-06-20 22:13:23

ผุ้ใช้งานในขณะนี้

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

รู้หรือไม่? วัคซีนจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่

วัคซีน คือสิ่งสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องของเด็ก และในตอนเยาว์วัยฉีดวัคซีนครบแล้ว โตขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องฉีดอีก เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคที่เคยฉีดไว้แล้ว แต่แท้จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะวัคซีนบางชนิดไม่ได้มีประสิทธิภาพป้องกันโรคตลอดชีวิต และยังอาจเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้น

คุณทราบหรือไม่? วัคซีนจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่
การฉีดวัคซีน  เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่า ปัจจุบันมีวัคซีนหลายชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการที่เคยได้รับวัคซีนในวัยเด็กจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ลดลงจะไม่เพียงพอและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่, โรคนิวโมคอคคัส, โรคคอตีบ,โรคไอกรน,โรคบาดทะยัก, โรคมะเร็งปากมดลูกและไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงโรคแทรกซ้อนและผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา  ดังนั้น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพ โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยวัคซีนเช่นเดียวกัน
โดยในประเทศไทยเรานั้น ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกคำแนะนำแนวทางการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (Recommendation Adult and Elderly Immunization Schedule) พ.ศ.2555  โดยแนะนำให้ผู้ใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุผลที่ว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ที่ นอกจากจะช่วยป้องกันสุขภาพของคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้ว ในระยะยาวยังช่วยป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่น และผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ด้วย เนื่องจากช่วงวัย, โรคประจำตัว, สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันย่อมส่งผลให้ความต้องการการได้รับวัคซีนแตกต่างกันไป ในแต่ละบุคคลด้วย ดังนี้

ช่วงอายุ

วัคซีนป้องกันโรคที่แนะนำให้ฉีด

หมายเหตุ

วัคซีนจำเป็นอื่นๆ*

ผู้ใหญ่ช่วงต้น

(อายุ 18 – 26 ปี)

-วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

-ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

-วัคซีนอีสุกอีใส
-วัคซีนตับอักเสบเอ
-วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่

- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

- วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

- ฉีด 1 เข็ม

-วัคซีนเอชพีวี

-ควรฉีดตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น (การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก)

- วัคซีนตับอักเสบบี

-ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

ผู้ใหญ่

(อายุ 27 – 65 ปี)

-วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

-ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

-วัคซีนอีสุกอีใส
-วัคซีนตับอักเสบเอ
-วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่

- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

- วัคซีนตับอักเสบบี

-ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

ผู้สูงอายุ

(อายุมากกว่า 65 ปี)

-วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

-ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

-วัคซีนอีสุกอีใส
-วัคซีนตับอักเสบเอ
-วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น                  
-วัคซีนงูสวัด

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่

- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

-วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส

 

ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ไม่มีม้าม หัวใจวาย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง ตับวาย ติดเชื้อเอดส์ รับยากดภูมิคุ้มกัน)

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่

- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปีหรือตามคำแนะนำของแพทย์

 

- วัคซีนตับอักเสบบี

-ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

-วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส

 

 


 

ที่มา : http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/3/40/633/th